Lokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

In 2020 is er in Rijssen-Holten een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Aan de samengestelde projectgroep en alle partijen die het akkoord hebben ondertekend om er nu uitvoering aan te gaan geven!

Om inwoners, sportverenigingen en andere geinteresseerden te informeren over de start en voortgang hebben we een eerste nieuwsbrief opgesteld. Hierin staat meer achtergrondinformatie, en van welk ondersteuningsaanbod (sport)verenigingen op dit moment gebruik kunnen maken.

De nieuwsbrief is hier te lezen!