Wereldmeiden

Wereldmeiden

Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Maatschappelijke diensttijders sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met meiden met een vluchtelingachtergrond.

Samen sporten

Samen sporten en bewegen met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldmeiden is daarnaast dat de meiden hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de meiden plezier hebben. 

 In het project Wereldmeiden onderscheiden we twee groepen meiden:

- meiden die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (de MDT’ers)*;

- en meiden die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met hun inburgering (de deelnemers).

 Wereldmeiden

Buurtkracht werkt in dit project nauw samen met Huis voor Beweging en Sportservice Overijssel. De grote betrokkenheid en medewerking van de lokale sportverenigingen zijn enorm waardevol voor het slagen van dit project.

Via deze samenvatting geschreven voor en door jongeren kan je nog meer over Wereldmeiden te weten komen. Of klik op deze website.

Contact

Beweegcoach

Ingrid Schulting

T 06 17 48 29 57

M schulting@viaviewelzijn.nl

Projectleider Wereldmeiden:

Willie Westerhof

T 06-31753735

M Willie@huisvoorbeweging.nl