Cultuur

Cultuur

  • Wie doet er iets aan: dans, toneel, fotografie, schilderen, tekenen? Wie schijft of bespeelt een instrument?   
  • Of wie bezoekt wel eens een: museum, film, theatervoorstelling, concert, festival, molen of monument?
  • Wie luistert er naar muziek of leest een boek?

Iedereen doet aan kunst en cultuur.

Kunst en cultuur dragen bij aan: de kwaliteit van leven, zingeving, verbinding en ontmoeting.

Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont officieel aan:het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden.

Uit onderzoek blijkt dat de kunsten op verschillende manieren effect kunnen hebben op zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. Ze kunnen gezondheidsproblemen voorkómen, ontwikkeling ondersteunen en leefstijl verbeteren en daarnaast ook een positief effect hebben op het omgaan met ziekte en de behandeling van een ziekte.

Een paar voorbeelden:

- door naar muziek te luisteren of zelf kunst te maken, kunnen mensen minder last hebben van bepaalde bijwerkingen van behandelingen bij kanker, zoals gebrek aan eetlust en misselijkheid;

- muziek kan het leervermogen van mensen met dementie verbeteren;

- creatieve activiteiten, muziek en optredens van clowns kunnen angst en pijn verminderen bij zieke kinderen;

- dansen kan de motoriek bevorderen van bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten.

Wat kan de Cultuurcoach voor jou betekenen:

- je in contact stellen met een kunstenmaker voor het uitvoeren van een artistieke activiteit

- je in contact stellen met een creatief denker die aan kan sluiten bij overleggen

- Meedenken, uitzoeken, adviseren

- Faciliteren, helpen organiseren en fondsenwerving

Contact

Heb je ideeën of vragen of ken jij een persoon of een project waarbij kunst en cultuur ingezet wordt om een maatschappelijk doel te bereiken? Neem dan contact op met:

Cultuurcoach

Kristina Odenhamn

06-40189215

odenhamn@viaviewelzijn.nl