Initiatief

Projecten BuurtKracht Rijssen-Holten

Hebben jullie iets bedacht om je buurt sterker of nog meer betrokken te maken? Werk jouw plan uit en licht het toe. Het is belangrijk dat jullie zelf al goed hebben nagedacht over de taakverdeling, planning en natuurlijk de inhoud en het doel.

Wat is een BuurtKracht Deal?

Als jullie aan de volgende voorwaarden voldoen, sluiten we graag een zogeheten ‘BuurtKracht Deal’:

Het levert op:

 • Verbinding tussen inwoners
 • Versterking van de samenleving
 • Vergroten van de leefbaarheid
 • Stimuleren ontmoeting


Het is niet:

 • commercieel
 • in strijd met regels, beleid of wet


Het wordt gedaan:

 • door initiatiefnemer en partner(s) – als dat kan binnen de regels en veiligheidsvoorschriften
 • vanuit draagvlak in de buurt


De initiatiefnemer:

 • woont in Rijssen, Holten of een van de bijbehorende buurtschappen.


De partner:

 • heeft Rijssen, Holten of een van de bijbehorende buurtschappen als werkgebied.
 • kan, indien gewenst, in een vrijwilligersovereenkomst verzekering, aansprakelijkheid en gedragscode vastleggen.


Administratie en presentatie
BuurtKracht stelt de BuurtKracht Deal op, ondertekent en administreert deze. De deal krijgt een volgnummer en wordt opgenomen in het overzicht dat we twee keer per jaar aan het College van burgemeester en wethouders presenteren. Verder maken we – indien akkoord – de deal openbaar op deze website.

 

Rechtstreeks contact per wijk?