Jan Slagman

Voorzitter diaconaal netwerk Rijssen-Holten

Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht?

Het diaconaal netwerk Rijssen-Holten is partner BuurtKracht, omdat we vanuit ons christelijk standpunt om willen zien naar onze medemens.

Wij hopen door dit partnerschap een breder/beter inzicht te krijgen hoe we als gezamenlijke kerken in Rijssen-Holten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan beter inzicht in vroege dementie, eenzaamheid, minima, etc, Hier beter en eerder op kunnen anticiperen zal de toegevoegde waarde moeten zijn van alle partners. Met als uiteindelijk doel ‘een nog beter leefbaar Rijssen-Holten!’

Wat vind jij de grootste/mooiste prestatie van BuurtKracht tot nu toe?

Dat vind ik een lastige, maar ik woon zelf dichtbij de Oude Plus. Dat hier nu een ontmoetingsplek is gecreëerd is prachtig.

Welke ambities hebben jullie nog voor/met BuurtKracht?

Onze ambitie is er met name op gericht dat we naast het diaconale werk wat er al binnen alle kerken afzonderlijk gebeurt, ook oog willen hebben voor mensen met een andere achtergrond.

Dat is best een lastige met alle verschillende geloofsculturen in Rijssen-Holten, maar wel een mooie uitdaging!

Hoe zou je jezelf als buurtbewoner omschrijven?

Ik denk dat als je mijn buren vraagt wie ik ben dat ze me omschrijven als rustig, maar zeker meelevend in de buurt. We lopen de deur niet plat bij elkaar, maar we weten elkaar te vinden als het nodig is. Dat noem ik nog echt ‘oolderwets noaberschap’.