Wat is BuurtKracht?

Wat is BuurtKracht?

In opdracht van de gemeente heeft ViaVie Welzijn de afgelopen twee jaar in 6 pilotwijken (Plan Zuid, Braakmanslanden, Veeneslagen en het centrum in Rijssen en De Haar en De Kol in Holten) het project 'Versterken Sociaal Netwerk' uitgevoerd.
Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen 2 jaar gaan we vanaf nu verder onder de naam BuurtKracht.

De gemeente wil met een wijkgerichte aanpak de inwoners meer bij hun eigen leefomgeving betrekken, meer laten participeren en betere afstemming tussen professionals in de wijken stimuleren.

BuurtKracht werkt aan drie thema's: Participatie, Eenzaamheid en Gezondheid. De coördinatie van het project is in handen van ViaVie Welzijn en er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere (maatschappelijke) organisaties en inwoners om bij te dragen aan de drie thema's.