BuurtKracht =

BuurtKracht =

In de gemeente Rijssen-Holten vinden we het belangrijk dat inwoners zichzelf kunnen redden in hun dagelijkse leven. Uitgangspunt is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je welzijn, leefomgeving en woongenot. De wijk en buurt waar je woont worden daarom steeds belangrijker. Daar gebeurt het!

BuurtKracht is de spil in dit wijk- en buurtgericht werken. BuurtKracht verbindt bewoners, professionals en brengt ideeën en wensen samen. Betrokkenheid, eigen initiatief en benutten van talent staan hierbij centraal.

Hoe we dat doen? Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Burendagen, het vijverproject in Braakmanslanden of de ontwikkeling van een Buurthuiskamer in de Haarschool. Initiatieven waarbij buurtbewoners een actieve rol hebben in het vormgeven van de leefomgeving en zich betrokken voelen bij het welzijn van medewijkbewoners. ViaVie Welzijn ondersteunt en betrekt waar mogelijk andere organisaties uit de wijk erbij.

Zo zijn we samen aan zet!