BuurtKracht Deal

BuurtKracht Deal

Wanneer kan jij een BuurtKracht Deal maken?

 Het initiatief:

-       versterkt de samenleving

-       vergroot de leefbaarheid

-       verbindt inwoners

-       stimuleert ontmoeting

-       heeft draagvlak in de buurt

-       wordt door initiatiefnemer en partner uitgevoerd (tenminste als dat mogelijk is binnen de geldende regels en veiligheidsvoorschriften)

-       is niet commercieel

-       is niet in strijd met regels, beleid of de wet

 

De initiatiefnemer:

-       woont in Rijssen, Holten of een van de bijbehorende buurtschappen.

 

De partner:

-       heeft Rijssen, Holten of een van de bijbehorende buurtschappen als werkgebied.

-       kan, indien gewenst, in een vrijwilligersovereenkomst verzekering, aansprakelijkheid en gedragscode vastleggen.

 

De BuurtKracht Deal:

-       wordt na opstellen en ondertekening door Viavie Welzijn administreert.

-       krijgt dan een volgnummer van dat jaar.

-       wordt opgenomen in een overzicht dat twee keer per jaar gepresenteerd wordt aan het college van Burgemeester en Wethouders.

-        wordt openbaar gemaakt via de website van BuurtKracht Rijssen-Holten, mits initiatiefnemer en partner daar akkoord op hebben gegeven.