Buurtteams

Buurtteams

Een buurtteam bestaat uit buurtbewoners en professionals die in de betreffende wijk actief zijn. Zij hebben een gezamenlijk overleg met als doel om geluiden uit de wijk met elkaar te delen en nauwer met elkaar op buurtniveau samen te werken. Daarnaast is het de taak van het buurtteam om signalen uit een wijk te vertalen naar concrete acties, bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Het buurtteam komt één keer per 6-8 weken bij elkaar. Vanuit het project worden de buurtteams ondersteund door BuurtKracht.

In de wijken Braakmanslanden, Plan Zuid, De Kol en De Haar zijn buurtteams actief, in de overige twee wijken wordt daar hard aan gewerkt.

Heb je een idee, suggestie of iets anders wat je graag aan het buurtteam in jouw wijk wilt meegeven? Je kunt dit aangeven bij het aanspreekpunt voor jouw wijk, hieronder een overzicht:

Braakmanslanden René Hoveling
Centrum    René Hoveling
Plan Zuid René Hoveling
Veeneslagen René Hoveling
De Haar Inge Scharrenberg
De Kol Lex Harmeling