Stuurgroep

Stuurgroep

De Stuurgroep van BuurtKracht is in het leven geroepen om te adviseren, punten te agenderen, te zorgen voor integraliteit tussen organisaties en binnen de gemeente, om binnen organisaties medewerking van personeel te delegeren en om de beleidsthema's te monitoren. De Stuurgroep komt vier maal per jaar bijeen.

De Stuurgroep bestaat uit de volgende organisaties en personen:

Ben Beens - wethouder Rijssen-Holten

Fatma Güven - beleidsambtenaar Rijssen-Holten

Erna Mobach - directeur bestuurder De Goede Woning

Tanja Paffen - manager Klant Viverion

Irma Schwering - manager Zorg Carintreggeland

Mirjam Diderich - directeur Evenmens

Erik Vuurboom - directeur wijkverpleging Zorgaccent

Benjamin Beerthuis - directeur ViaVie Welzijn