Koffieochtend

Koffieochtend

Vanuit het succes van de Burendag 2018, waarbij de Holterenschool een belangrijke rol speelde, is vanuit een buurtbewoner het initaietief ontstaan om een koffieochtend te gaan organiseren. Meerdere buurtbewoners gaven na de Burendag aan dat zij het prettig vonden om anderen uit de wijk te ontmoeten en een praatje te kunnen maken.

Tijdens deze koffieochtenden staat het Noaberschap centraal; betrokkenheid, saamhorigheid, verbinden en er zijn voor elkaar.

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen tot mooie initiatieven komen en elkaar helpen daar waar nodig.

U bent op de volgende datat tussen 10.00 uur en 12.00 uur van harte welkom op de Holterenkschool, om een koffie koffie of thee te komen drinken en met elkaar in gesprek te gaan:

Zaterdag 28-09-2019 

Zaterdag 26-10-2019 

Zaterdag 30-11-2019 

Zaterdag 28-12-2019  Eindejaarsbijeenkomst

                                                      odbs de Holterenkschool

Holterenkschool