Koffieochtend

Koffieochtend

Vanuit het succes van de Burendag 2018, waarbij de Holterenschool een belangrijke rol speelde, is vanuit een buurtbewoner het initaietief ontstaan om een koffieochtend te gaan organiseren. Meerdere buurtbewoners gaven na de Burendag aan dat zij het prettig vonden om anderen uit de wijk te ontmoeten en een praatje te kunnen maken.

Tijdens deze koffieochtenden staat het Noaberschap centraal; betrokkenheid, saamhorigheid, verbinden en er zijn voor elkaar.

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen tot mooie initiatieven komen en elkaar helpen daar waar nodig.

                                                      odbs de Holterenkschool

Holterenkschool