Buurt-krachtig tegen corona!

BuurtKracht staat voor het verbinden van inwoners, en het samenbrengen van ideeën en wensen. Betrokkenheid, eigen initiatief en het benutten van talent staan hierbij centraal.

Juist in deze tijd zien we dat inwoners hun betrokkenheid voelen en verantwoordelijkheid willen nemen. Daarom wil BuurtKracht initiatieven die bijdragen aan het bestrijden van alle negatieve maatschappelijke gevolgen van het corona-virus ondersteunen en mee helpen ontwikkelen.

BuurtKracht zal tenminste 20 initiatieven ondersteunen, zowel met onze kennis en ervaring, als met een maximale bijdrage van €500. Hier vind je de initiatieven die al ondersteuning hebben ontvangen!

Je kunt een aanvraag doen door contact op te nemen met BuurtKracht via de telefoon 0548-362755 of via de mail: info@viaviewelzijn.nl. Wij vragen je om jouw initiatief toe te lichten en aan te geven welke mogelijke kosten er met de uitvoering gemoeid zijn. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan in ieder geval moet worden voldaan.

Voorwaarden:

Het initiatief:

-       bestrijdt de negatieve maatschappelijke gevolgen van het corona-virus

-       draagt bij aan samenhang in de wijken

-       versterkt de samenleving

-       verbindt inwoners

-       wordt door initiatiefnemer (en evt. andere inwoners) zelf uitgevoerd

-       is niet commercieel

-       is niet in strijd met regels, beleid of de wet

De initiatiefnemer:  

-       woont in Rijssen, Holten of een van de bijbehorende buurtschappen.

Maximale bijdrage:

€500 per initiatief. Dit bedrag wordt vooraf aan de initiatiefnemer overgemaakt, indien er kan worden aangegeven welke kosten er gemaakt zullen worden. We vragen je om na afloop bonnen/facturen met ons te overleggen.