Over BuurtKracht

BuurtKracht Rijssen-Holten is een samenwerkingsverband tussen bewoners, organisaties en de gemeente. Samenwerking, betrokkenheid en gezondheid staan centraal. Daarnaast willen we met elkaar eenzaamheid tegengaan.

 

BuurtKracht is ook gericht op preventie: hoe voorkomen we dat mensen ‘uit beeld raken’ van hun naasten en buren? Daarom zetten we in op meer ontmoetingen, sterke buurten met als doel een gezonde samenleving. We ondersteunen daar waar energie is. Er zijn heel veel organisaties betrokken bij BuurtKracht. Zo kunnen we vlot samenwerken en zaken voor elkaar krijgen.

 

Hoewel we fantastische Noabers hebben, zijn we geen project of programma. BuurtKracht is een nieuwe manier van denken over gemeenschapskracht. We investeren in sociale verbondenheid, werken aan sterke sociale gemeenschappen en willen een motor zijn voor Positieve Gezondheid. Fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen het hoofd  bieden. Dat doen we vanuit het vermogen van bewoners en buurten om met deze vraagstukken in hun buurt om te gaan en daar regie op te voeren.

Moet je dan maar altijd bij de buren op de stoep staan? Nee, juist niet. Wat BuurtKracht betreft mogen er best ‘muurtjes’ zijn, zolang er maar een deur in zit en glas. Je moet elkaar kunnen zien, spreken en uitnodigen.

Onze Noabers