Fatma Guven

Beleidsambtenaar gemeente Rijssen-Holten

Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht?

Als gemeente streven we naar een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en zo zelfredzaam mogelijk is. Het is de taak van de gemeente om inwoners, daar waar nodig, te (onder)steunen. Om deze missie te realiseren zetten wij in op eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie. Binnen BuurtKracht zetten we in op een nog nauwere samenwerking met en tussen onze maatschappelijke partners (zorg, welzijn, woningbouw en kerken). Samen staan we sterker en werken we veel aan de leefbaarheid van wijken en buurten. We zorgen dat er activiteiten worden georganiseerd voor en door inwoners. 

Wat vind jij de grootste/mooiste prestatie van BuurtKracht tot nu toe?

Moeilijk om er maar één te benoemen, want met BuurtKracht is heel veel moois bereikt. Te beginnen met het inloop- en ontmoetingspunt Braakmanslanden (Oude Plus) waar de inwoner en ontmoeting centraal staan. Verder natuurlijk BuurtKlusKracht. Ook hier werken inwoners samen; de vrijwilliger die een klus aanpakt en de inwoner die ondersteuning nodig heeft bij een klus.

Uitreiking Beste Buur Bokaal is ook een mooi initiatief van samenwerking en het uitspreken van waardering voor inwoners die zich voor de buurt hebben ingezet. En natuurlijk niet te vergeten de vele initiatieven in coronatijd zoals ‘belmaatje’ en de ‘gebakjesactie’.

Welke ambities hebben jullie nog voor/met BuurtKracht?

Mijn ambitie vanuit de gemeente en stuurgroep is om BuurtKracht over de hele gemeente uit te rollen. BuurtKracht is een manier van werken en zou binnen alle domeinen en werkvelden ingezet moeten worden. Ook belangrijk is dat wij de Kracht van de Buurt en hiermee van onze burgers beter gaan benutten. Op deze manier kunnen we werken aan participatie, gezondheid, vitaliteit en terugdringen van eenzaamheid.

Hoe zou je jezelf als buurtbewoner omschrijven?

Ik denk dat ik als buurtbewoner vriendelijk, sociaal, betrokken en behulpzaam ben. Daarnaast ook die gezellige buurvrouw die altijd in is voor een praatje en/of luisterend oor. In de buurt lopen we bij elkaar de deur niet plat maar via een buurtapp hebben we direct contact met elkaar als er wat is en/of iemand hulp nodig heeft.