Contact

Contact

René Hoveling

Coördinator
René Hoveling
hoveling@viaviewelzijn.nl
06-45 65 03 08

Inge Scharrenberg Sociaal werker
Inge Scharrenberg
scharrenberg@viaviewelzijn.nl
06-45 40 84 86
Lex Harmeling Jeugd- jongerenwerker
Lex Harmeling
harmeling@viaviewelzijn.nl
06-45 90 02 54
Kristina Odenhamn Cultuurcoach
Kristina Odenhamn
odenhamn@viaviewelzijn.nl
06-40 18 92 15
Else de Feber Beweegcoach
Else de Feber
defeber@viaviewelzijn.nl
06-17 48 29 57