Wim Markvoort

Lid diaconaal netwerk Rijssen-Holten

Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht?

In het Diaconaal Netwerk zijn de diaconieën van ( bijna) alle kerkgemeenschappen uit Rijssen-Holten vertegenwoordigd .

Naast hun diaconale taken voor de eigen kerkelijke gemeente voelen zij zich ook betrokken bij de (financiële, materiële en immateriële ) noden van inwoners en gast-inwoners (met name vluchtelingen)  in de burgerlijke gemeente. Praktisch komt dat momenteel neer op ondersteuning van de zorg voor met name Oekraïners die in onze gemeente verblijven en de jaarlijkse organisatie en uitvoering van de actie  (pakket levensmiddelen) voor de inwoners met een minimum inkomen.

Het omzien naar elkaar eindigt dus niet bij de kerkmuren en via vertegenwoordiging in BuurtKracht worden netwerken uitgebreid en steviger.

Wat vind jij de grootste/mooiste prestatie van BuurtKracht tot nu toe?

Hierop moet ik helaas het antwoord schuldig blijven: in mijn woonomgeving is men (nog) gewend om buurtactiviteiten “in eigen beheer” te organiseren en is er (nog) iets blijven hangen van de “noaberplicht” en “noabergedachte”.

Welke ambities hebben jullie nog voor/met BuurtKracht?

Onze ambities zijn gericht  op de krachten van het netwerk , met name in het (uitgebreider) kennis maken met de diaconale noden in onze gemeente.

Hoe zou je jezelf als buurtbewoner omschrijven?

Zoals al gezegd leeft in deze buurt en bij mij het noaberschap nog voldoende om aandacht te hebben voor elkaar en waar nodig en gewenst lief en leed met elkaar te delen.