Eric Vuurboom

Directeur Wijkverpleging en Huishoudelijke Hulp – ZorgAccent

Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht?

ZorgAccent is als partner betrokken bij BuurtKracht, omdat wij actief mee willen denken en samen willen werken met de andere betrokken organisaties in het belang van de inwoners van Rijssen-Holten. Veel inwoners ontvangen hulp, begeleiding of zorg vanuit ZorgAccent en daarom denken wij de wensen van mensen te kennen, maar ook inzicht te hebben in de wensen die men niet zelf kan uiten.

Wat vind jij de grootste/mooiste prestatie van BuurtKracht tot nu toe?

Op dit moment vind ik het vooral een goede prestatie van BuurtKracht dat partijen zich weten te vinden maar dat ook hard gewerkt wordt aan de bekendmaking van BuurtKracht zelf. Het enthousiasme waarmee daadwerkelijk in de buurt activiteiten worden opgepakt vind ik daarbij heel stimulerend.

Welke ambities hebben jullie nog voor/met BuurtKracht?

ZorgAccent wil, ondanks de beperkingen van personele bezetting en financiële beperking waardoor inzet niet gemakkelijk is, graag actief betrokken blijven en meewerken aan gemeente-breed aanbod. Wij staan letterlijk en figuurlijk aan het aanrecht van de mensen in de gemeente. Wij willen de krachten van de burgers, de zorg- en hulpverleners en samenwerkende partijen graag bij elkaar brengen zodat allen krachtig in de buurt aanwezig zijn.

Hoe zou je jezelf als buurtbewoner omschrijven?

Ik ben zelf een buurtbewoner waarop altijd een beroep gedaan kan worden om hulp te bieden op allerlei gebied en doe graag mee aan de verschillende activiteiten van de buurtvereniging.