Irma Schwering

Manager Zorg Rijssen bij Carintreggeland

Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht?

Carintreggeland werkt vanuit de visie ‘Waardevol leven’. Dat betekent dat we onze cliënten ondersteunen bij de manier waarop ze wonen, hun sociale contacten onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil houden. We ondersteunen de client zodat deze zelf regie houdt over zijn of haar leven. We vinden het belangrijk dat ouderen actief deel uitmaken van de maatschappij en dus van hun buurt. Dit sluit aan bij de visie van BuurtKracht die zorgdragen voor ‘Samen, verbinding en verbondenheid’ binnen je eigen buurt.

Wat vind jij de grootste/mooiste prestatie van BuurtKracht tot nu toe?

Dat er meer verbinding en samenwerking is ontstaan tussen de netwerkpartners op de diverse gebieden, waaronder sport, welzijn, zorg, cultuur en wonen en waarbij de vraag van de burgers in de buurt het uitganspunt vormt.

Welke ambities hebben jullie nog voor/met BuurtKracht?

Het accent komt in de maatschappij en dus ook in onze buurten steeds meer te liggen op het belang van gezond leven en preventie en op de leefbaarheid van onze buurten. We gaan bij onze cliënten steeds meer uit van gezondheid en gedrag in plaats van uitsluitend ziekte en zorg. We voeren ‘het andere gesprek’: wat vinden onze cliënten belangrijk in hun leven, wat voegt kwaliteit aan hun leven toe? We willen graag samen met onze netwerkpartners binnen en buiten BuurtKracht onze cliënten helpen dit verder vorm te geven.

Hoe zou je jezelf als buurtbewoner omschrijven?

Zelfstandig, betrokken waar mogelijk en met aandacht voor de leefbaarheid binnen de buurt.