Ben Beens

Wethouder gemeente Rijssen-Holten

Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht?

Als gemeente hechten we veel waarde aan vitale wijken. Wijken waarin mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Mochten buurtbewoners het even moeilijk hebben, om wat voor reden ook, dan is het mooi dat buren er voor hen zijn. Een luisterend oor, daar waar mogelijk even helpen. Soms kan een kleinigheid al van grote betekenis zijn. Vitale wijken verdienen dit ook terug. Men wil er graag (blijven) wonen. Het woongenot zit hem niet alleen in stenen, maar ook in waardevolle contacten, het op elkaar aankunnen, en elkaar niet tot overlast zijn, maar juist er voor elkaar zijn.
Denk ook aan “het langer zelfstandig wonen”. Even een container aan de weg zetten of even de hond uitlaten voor iemand. Een vitale wijk kan ook allerlei negatieve zaken voorkomen, denk aan eenzaamheid, verwaarlozing en criminaliteit. Een vitale wijk geeft positieve energie.

Wat vind jij de grootste/mooiste prestatie van BuurtKracht tot nu toe?

Het mooiste resultaat van BuurtKracht vind ik de realisatie van een buurtcentrum De Oude Plus in de wijk Braakmanslanden in Rijssen. Je ziet dat mensen in deze wijk hier elkaar ontmoeten. Een ruimte waar waardevolle gesprekken plaatsvinden. Waar mensen weer sociale contacten opdoen. Waar zorg- en welzijnsorganisaties mensen bereiken. Je kunt aan dit succes zien dat mensen behoefte hebben aan sociale contacten.

Welke ambities hebben jullie nog voor/met BuurtKracht?

Mijn ambitie is om van alle wijken in Rijssen en Holten vitale en gezonde wijken te maken. Om te voorkomen dat er ook maar 1 wijk de “titel” achterstandswijk zou krijgen. Ik zou dat heel erg vinden. Vooral wijken waar op dit moment bijvoorbeeld veel overlast ervaren wordt van drugsgebruik, verdient de nodige aandacht. Daar moet drastisch wat aan veranderen. Elke wijk moet veilig zijn, voor jong en oud. En dat is het op dit moment niet in Rijssen-Holten. Mijn ambitie is om dat te veranderen. Samen met de wijk(bewoners) zelf.

Hoe zou je jezelf als buurtbewoner omschrijven?

Ik vind dat lastig om mijzelf als buurtbewoner te omschrijven. Ik hoop dat mijn buurtbewoners mij zien als een sociale en vriendelijke buurman, die klaar staat om iemand te helpen. Wij overlopen elkaar niet in onze buurt, maar wij kennen elkaar wel allemaal. Voor Corona hadden wij een mooie “traditie” om elkaar te ontmoeten tijdens een BBQ in onze straat. Spontaan georganiseerd, iemand neemt het initiatief en nodigt uit. En we ontmoeten elkaar. Ik zie weer uit naar zo’n moment. En ja, ik wil het gerust de volgende keer organiseren!