Creatieve lab HLTN

Creatief Lab HLTN is een bewonersinitiatief van Linda Brandes en wordt ondersteund door BuurtKracht. Cultuurcoach Kristina Odenhamn van ViaVie Welzijn is nauw betrokken bij het proces. 

Creatief Lab HLTN wil: 

Culturele en educatieve projecten rondom kunst, technologie en natuur met als doel creatieve synergie realiseren. Creatief Lab HLTN wil ten behoeve van maatschappelijke vooruitgang en als projectbureau een burg te slaan tussen ondernemerschap en creativiteit; en een ontmoetings- en leerplek bieden voor creatieve professionals en amateurs (in het oude stationsgebouw Holten).  

Zie https://hltn.nl/ 

Creatief Lab HLTN heeft subsidie ontvangen van Creatieve Broedplaatsen Twente: 

Wat is het belang van broedplaatsen zoals Twenteboard / Creatieve broedplaatsen het op hun website https://twente.com/creatieve-broedplaatsen formuleert: 

“Creatieve broedplaatsen zijn verzamelplekken waar talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en muzikanten samenkomen of een werkruimte hebben. Het is een plek waar krachten worden gebundeld, waar kruisbestuivingen ontstaan en waar met lef en experiment nieuwe concepten worden ontwikkeld. 

Creatieve broedplaatsen dragen dus bij aan de aantrekkelijkheid van Twente waardoor creatieven en creatieve industrie in de regio blijven én worden aangetrokken. En dat willen we in Twente!”