Klus

Wat is BuurtKlusKracht Rijssen-Holten?

BuurtKlusKracht is een onderdeel van BuurtKracht Rijssen-Holten, waarin we mensen bij elkaar brengen. Aan de ene kant zijn dat de (vrijwillige) medewerkers, aan de andere kant mensen die een klus hebben waar ze zelf niet uitkomen. Een praktisch voorbeeld van hoe samenwerken werkt!

Wie werkt bij BuurtKlusKracht?

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om deel te nemen aan het arbeidsproces. Toch wil je ook dan een zinvolle indeling van jouw dag. Mensen ontmoeten, je nuttig maken en ergens bij horen… Klinkt goed? Dan ben je mogelijk welkom bij Buurtkluskracht voor een vrijwillige werk- of leerervaringsplek.

 

Ook als je in een re-integratietraject zit, kun je je aanmelden. Daarnaast werken we samen met stagiairs uit het praktijkonderwijs en vrijwilligers.

 

We maken, eventueel samen met de gemeente of een re-integratieconsulent afspraken over jouw inzet en de doelen voor een werk-/leertraject. Denk hierbij o.a. aan arbeidsritme, integreren in de samenleving, werkplezier (terugkrijgen), jouw rol als werknemer en het vergroten van sociale vaardigheden. Ook vrijwilligers zijn welkom bij BuurtKlusKracht!

 

Het team

Het team van vrijwillige medewerkers wordt begeleid door de vaste werkbegeleider Gert-Jan van den Berg. Vier dagen per week werken ze in de verschillende wijken. Dat doen ze van uit hun ‘thuisbasis’: BuitenInn het Overveen tussen Rijssen en Holten.

 

Om welke klussen gaat het?

Het gaat veelal om kleine klusjes in en rondom het huis bij hulpbehoevende mensen met een lager inkomen. Zij hebben vaak geen netwerk om dit zelf te (laten) doen. Denk hierbij o.a. aan het ophangen van lampen of het onkruidvrij maken van tuinen. Over het algemeen zijn het klussen die te minimaal zijn om uit te besteden aan een aannemer, loodgieter of reguliere klussendienst.

 

Wie kan gebruikmaken van BuurtKlusKracht?

BuurtKlusKracht is er in principe voor alle inwoners van Rijssen-Holten, in het bijzonder voor mensen met een minimum inkomen. Ook verenigingen, bedrijven en organisaties zoals woningbouwverenigingen kunnen gebruikmaken van onze diensten. Zo gaan onze medewerkers regelmatig langs bij de Hockeyvereniging in Holten voor groenonderhoud en schoonmaakklusjes.

 

Wat kost het?

Verdien je minder dan 130% van het minimumloon, dan bedraagt jouw bijdrage €10,- per uur. In alle andere gevallen is de bijdrage € 22,50 per uur. Onze werkbegeleider maakt hierover per klus gerichte afspraken.

Interview klant

Hockeyvereniging: extra vierkante meters stoep dankzij BuurtKlusKracht

Het team van BuurtKlusKracht werkt, volgens vaste afspraken, regelmatig voor de hockeyclub in Holten. De nadruk ligt daarbij op het groenonderhoud van het terrein.

Aanmelden van een klus

Door particulieren:

Aanmelden van een particuliere klus kan bij de sociaal adviseurs van ViaVie Welzijn:

Door organisaties, verenigingen en bedrijven:

Gert-Jan van den Berg

Contact

Werkbegeleider

Gert-Jan van den Berg

Talentcoach

Patricia van Erven