Lokaal Sportakkoord

Sport en bewegen als middel om mensen samen te brengen. Jong en oud. Arm en rijk. Mensen met en zonder beperking. Laag- en hoogopgeleid. Als actief sporter of als vrijwilliger.

 

Sport verbindt mensen, clubs en organisaties. 

 

Zo werd in 2018 met maar liefst 42 organisaties in onze gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Een gedeelde wens om sport in te zetten en samen te werken aan een gemeente waarin iedere inwoner een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. 

De doelgroepen

We zetten ons o.a. in voor

 • Mensen met beperkingen
 • Kwetsbare jongeren
 • Ouderen
 • Statushouders
 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Minima

 

Projectgroep

Een afvaardiging van de ondertekenaars vormt de Projectgroep:

 • Sportraad Rijssen-Holten
 • Excelsior ’31
 • AV Holten
 • ViaVie Welzijn

 

Initiatieven

Verschillende initiatieven zijn al voortgekomen uit het Sportakkoord:

 • Kuier Deur
 • De organisatie van de Koningsspelen
 • Only Friends Outdoor (flyer)
 • Opzet Diepe Hel Holterbergloop wandelclinics en wandeltocht
 • Oprichting scoutinggroep Holten
 • Taalwandelen

Daarnaast zet de projectgroep zich o.a. in voor rookvrije sportaccommodaties, het creëren van een gezonde leefstijl en het tegengaan van overgewicht.

Wat houdt het in?

Vanuit de aanpak BuurtKracht en in samenwerking met de projectgroep worden de ambities uit het Lokaal Sportakkoord vormgegeven. Zo kijken we naar een passend sport- en beweegaanbod voor de hiernaast genoemde doelgroepen. Sportverenigingen- en aanbieders hebben een belangrijke rol in het faciliteren en ondersteunen van deze doelgroepen. Zo kunnen er vanuit het Lokaal Sportakkoord ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van cursussen, financiële ondersteuning of ondersteuning van de beweegcoach. 

 

Meedoen!

Dat kan! Heb jij een goed initiatief? Dien dan een aanvraag in voor uitvoeringsbudget bij de projectgroep van het Sportakkoord.

 

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden. 

 

Na het indienen van de aanvraag zal deze door de projectgroep worden beoordeeld. 

 

Vragen? 

Neem contact met ons op door een mail te sturen! 

Info@buurtkrachtrijssen-holten.nl