Lokaal Sportakkoord

Op deze site vind je tal van voorbeelden van geslaagde gezamenlijke initiatieven. Een ervan lichten we er graag even uit:

 

Met maar liefst 42 organisaties in de gemeente is er een Lokaal Sportakkoord gesloten. Vanuit BuurtKracht wordt de verdere uitvoering begeleidt en gecoördineerd.

 

De thema’s

 • Inclusief sporten en bewegen voor iedere inwoner
 • Voldoende vrijwilligers om ook kwetsbare groepen te kunnen laten sporten

De doelgroepen

We zetten ons o.a. in voor

 • Mensen met beperkingen ( verstandelijke, auditieve/communicatieve, visuele beperkingen, gedragsproblematiek, autisme, etc.
 • Ouderen
 • Statushouders
 • Minima

Projectgroep

Een afvaardiging van de ondertekenaars vormt de Projectgroep:

 • Sportraad Rijssen-Holten
 • Stichting Specifiek Jongerenwerk, Pand 11
 • Excelsior ’31
 • AV Holten
 • Straathoekwerk
 • ViaVie Welzijn

Wat houdt het in?

Vanuit de aanpak BuurtKracht en in samenwerking met de projectgroep worden de ambities uit het Lokaal Sportakkoord vormgegeven. Zo kijken we naar een passend sport- en beweegaanbod voor de hiernaast genoemde doelgroepen. Sportverenigingen- en aanbieders hebben een belangrijke rol in het faciliteren en ondersteunen van deze doelgroepen. Zo kunnen er vanuit het Lokaal Sportakkoord tal van cursussen voor hen worden aangevraagd.

 

Acties

Verschillende initiatieven zijn al voortgekomen uit het Sportakkoord, zoals Kuier Deur, de organisatie van de Koningsspelen, Taalwandelen, etc. Daarnaast zet de projectgroep zich o.a. in voor rookvrije sportaccommodaties, het creëren van een gezonde leefstijl en het tegengaan van overgewicht.