De Scouting Holten

Wat is jullie initiatief en hoe zijn jullie hiermee aan de slag gegaan?

Eind 2020 zijn we gestart met onderzoeken of het haalbaar zou zijn scouting in Holten (opnieuw) op te starten. We hebben ons netwerk benaderd, een groep vrijwilligers gevonden en een buitendag georganiseerd. De animo hiervoor was erg groot, er deden meer dan 50 kinderen mee!

Vanuit deze dag zijn we verder gaan kijken, hebben we contacten gelegd met Scouting Nederland en hebben we akkoord gekregen een scouting Unit op te richten. Hiermee kun je het scoutingspel spelen en blijf je voorlopig onder verantwoordelijkheid van Scouting Nederland. 

We zijn in april 2021 gestart met een bevergroep en een welpentroep onder begeleiding van ongeveer 8 vrijwilligers. 

Hoe zijn jullie met het Lokaal Sportakkoord in aanraking/gesprek zijn gekomen?

Omdat we bij de gemeente om een startsubsidie hebben gevraagd zijn we vanuit daar gekoppeld aan het Lokaal Sportakkoord. 

Wat heeft het Lokaal Sportakkoord tot op heden voor jullie initiatief betekent?
We hebben prettige gesprekken gehad waarin we alle medewerking hebben gekregen om ons initiatief verder uit te werken. We hebben daarnaast financiële ondersteuning toegezegd gekregen waar we enorm blij mee zijn. Ook bieden ze mogelijkheden op het gebied van begeleiding en scholing. 

De gesprekken hebben we als zeer prettig ervaren en zonder jullie bijstand konden we wellicht niet zo ver komen als waar we nu staan!