Louis Oosterbaan

Manager Wonen bij Viverion Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? Viverion is voorstander van initiatieven die bijdragen aan ondersteuning voor mensen met een klein sociaal netwerk, fysieke belasting en/of een kleine portemonnee. BuurtKlusKracht is bijvoorbeeld een enorm mooi initiatief dat breed inzetbaar is, meedenkt met zowel de organisatie als de betrokken huurder. Daarnaast is […]

Wim Markvoort

Lid diaconaal netwerk Rijssen-Holten Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? In het Diaconaal Netwerk zijn de diaconieën van ( bijna) alle kerkgemeenschappen uit Rijssen-Holten vertegenwoordigd . Naast hun diaconale taken voor de eigen kerkelijke gemeente voelen zij zich ook betrokken bij de (financiële, materiële en immateriële ) noden van inwoners en gast-inwoners (met name […]

Fatma Guven

Beleidsambtenaar gemeente Rijssen-Holten Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? Als gemeente streven we naar een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en zo zelfredzaam mogelijk is. Het is de taak van de gemeente om inwoners, daar waar nodig, te (onder)steunen. Om deze missie te realiseren zetten wij in op eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie. Binnen […]

Irma Schwering

Manager Zorg Rijssen bij Carintreggeland Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? Carintreggeland werkt vanuit de visie ‘Waardevol leven’. Dat betekent dat we onze cliënten ondersteunen bij de manier waarop ze wonen, hun sociale contacten onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil houden. We ondersteunen de client zodat deze zelf regie houdt over zijn […]

Eric Vuurboom

Directeur Wijkverpleging en Huishoudelijke Hulp – ZorgAccent Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? ZorgAccent is als partner betrokken bij BuurtKracht, omdat wij actief mee willen denken en samen willen werken met de andere betrokken organisaties in het belang van de inwoners van Rijssen-Holten. Veel inwoners ontvangen hulp, begeleiding of zorg vanuit ZorgAccent en daarom […]

Erna Mobach

Directeur De Goede Woning Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? De leefbaarheid in wijken en buurten is voor ons als corporatie belangrijk. Daar kunnen wij niet alleen voor zorgen, daar hebben wij onze partners in BuurtKracht bij nodig. Samen bereiken wij meer in de wijk en zorgen wij dat het prettig wonen is in […]

Ben Beens

Wethouder gemeente Rijssen-Holten Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? Als gemeente hechten we veel waarde aan vitale wijken. Wijken waarin mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Mochten buurtbewoners het even moeilijk hebben, om wat voor reden ook, dan is het mooi dat buren er voor hen zijn. Een luisterend oor, daar waar […]

Mirjam Diderich

Directeur Evenmens Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? Evenmens Rijssen-Holten vindt het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen, dicht in de buurt of wijk waar zij wonen. We zien daarbij de grote meerwaarde om dit samen te doen met de vrijwilligers en de professionals in de wijk.  Wat vind jij de grootste/mooiste prestatie van Buurtkracht […]

Benjamin Beerthuis

Directeur ViaVie Welzijn Waarom is jullie organisatie partner in BuurtKracht? Naast dat ViaVie Welzijn de opdracht van de gemeente heeft om het proces van BuurtKracht te begeleiden, zijn wij als organisatie ook lid van de stuurgroep. Wij vinden samenwerking met andere organisaties enorm belangrijk en kunnen door BuurtKracht ons werk beter laten aansluiten op de […]